A quin professional haig d'acudir si identifico aquests signes d'alerta en el meu fill entre els 3 i els 6 anys?

retard maduratiu
 • Atenció primerenca: des de totes les àrees: Retard maduratiu (estimulació motora, del llenguatge, cognitiva, emocional – social i sensorial)
 • Logopèdia infantil: Retard del llenguatge, Dificultats d' articulació, Dificultats de comprensió del llenguatge, Intervenció orofacial, Fluïdesa verbal.
 • Teràpia ocupacional: Trastorns del processament sensorial, Intervenció en neurodesenvolupament ( control postural), Intervenció en les activitats de la vida diària (vestit, alimentació, autonomia) i intervenció en preescriptura i escriptura.
 • Fisioteràpia: Neurorehabilitació. Retard psicomotor.
 • Psicologia infantil: Modificació de conducta, Gestió emocional i Por i fòbies.
 • Psicopedagogia: Estimulació cognitiva, Dificultats en lectoescriptura.
 •  

AREA MOTORA

 • Té dificultat amb l'aprenentatge de tasques motores, com caminar en bicicleta, córrer o saltar, caigudes freqüents, moviments poc precisos, dificultat per participar en jocs corporals i/o aprenentatges nous.
 • Mala postura, cansament corporal.
 • Tenen dificultat en agafar el llapis, en fer treballs manuals.
 • Dificultats per vestir-se, cordar-se les sabates, usar els coberts, realitzar activitats escolars.

 

AREA DEL LLENGUATGE

 • Dificultats en l' articulació de sons propis de l' edat ( S, Z, T, D, P )
 • No se l'entén en parlar i apareix frustració.
 • Poc vocabulari
 • Llenguatge desestructurat
 • Li costa expressar-se o comptar alguna cosa.

 

AREA COGNITIVA

 • No comprèn ordres i consignes
 • Problemes per començar i/o acabar tasques o en l'execució i elaboració de l'activitat.
 • Dificultat per seguir instruccions o una seqüència de diversos passos
 • Problema per canviar l' atenció d' una tasca a una altra
 • Dificultat per organitzar els seus pensaments
 • Dificultat per aprendre una cançó
 • Lentitud en l' aprenentatge de les lletres tant a nivell escrit o com en lectura.

AREA AFECTIU, CONDUCTUAL I SENSORIAL

 • Rebuig o irritabilitat davant el contacte amb persones
 • Rebuig o irritabilitat davant el contacte de determinades textures.
 • No li agrada jugar ni compartir amb els seus companys.
 • Amb freqüència tria el mateix joc o activitat evitant l' aprenentatge de noves activitats.
 • El nen busca risc excessiu de manera freqüent, disminuint la consciència de perill.
 • És poc actiu, li agrada estar extremadament tranquil
 • Enuresi i encopresi
 • Problemes per dormir.