La Fundació anda CONMiGO, sorgeix de la vivència personal de Javier Bergón, pare d'un nen que neix amb 24 setmanes i que pateix diàriament l'esforç i la constància que es requereix per superar les necessitats especials del seu fill.

Per aquest motiu, l'any 2016 obre el seu primer centre de teràpies integrals a Espanya i una fundació sense ànim de lucre, en la qual els infants i les famílies poguessin trobar el suport que necessiten, tant a nivell de gestió, com a nivell econòmic a través de beques i ajudes en els costos de les teràpies dels centres homologats facilitant l'accés a les últimes tecnologies en l'àmbit terapèutic i educatiu.

Javier Bergón

La Fundació anda CONMiGO és una organització privada sense ànim de lucre, de naturalesa fundacional, el patrimoni de la qual està afectat de
manera duradora a la realització dels fins d' interès general que es detallen en els estatuts.

Inscrita al Ministeri d'Educació amb número d'inscripció 1848 de data 2 de novembre de 2016.

Objectius generals de la Fundació

 • La prestació d'assistència social i sanitària a col·lectius amb discapacitat, i els seus familiars, així com l'ajuda a la seva
  inclusió social i laboral.
 • La formació en matèria sanitària i social.
 • Promoció del voluntariat
 • Conscienciació

Activitats de la fundació

 • Beques terapèutiques i execució de les teràpies (atenció primerenca, psicologia, psicopedagogia, fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional) dirigides a tractar els infants amb retard global del desenvolupament, qualsevol tipus de diversitat funcional i les seves famílies, així com aquelles famílies que no tenen recursos.
 • Activitats de lleure destinades a aquest col·lectiu, com ara la impartició de tallers amb finalitats terapèutiques, o organització de campaments i sortides.
 • Formació de voluntaris i professionals dedicats a l' atenció i ajuda de col.lectius amb discapacitat.
 • Xerrades i tallers gratuïts per a famílies amb l'objectiu de conscienciar i poder realitzar una detecció més precoç per prevenir problemes majors en el futur dels infants

La Fundació anda CONMiGO, sorgeix de la vivència personal de Javier Bergón, pare d'un nen que neix amb 24 setmanes i que pateix diàriament l'esforç i la constància que es requereix per superar les necessitats especials del seu fill.

Javier Bergón

Objectius generals de la Fundació

 • La prestació d'assistència social i sanitària a col·lectius amb discapacitat, i els seus familiars, així com l'ajuda a la seva
  inclusió social i laboral.
 • La formació en matèria sanitària i social.
 • Promoció del voluntariat
 • Conscienciació

Activitats de la fundació

 

 • Beques terapèutiques i execució de les teràpies (atenció primerenca, psicologia, psicopedagogia, fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional) dirigides a tractar els infants amb retard global del desenvolupament, qualsevol tipus de diversitat funcional i les seves famílies, així com aquelles famílies que no tenen recursos.
 • Activitats de lleure destinades a aquest col·lectiu, com ara la impartició de tallers amb finalitats terapèutiques, o organització de campaments i sortides.
 • Formació de voluntaris i professionals dedicats a l' atenció i ajuda de col.lectius amb discapacitat.
 • Xerrades i tallers gratuïts per a famílies amb l'objectiu de conscienciar i poder realitzar una detecció més precoç per prevenir problemes majors en el futur dels infants

AJUDA A MiGO

Col·labora directament amb els nostres monstres al centre
o en el desenvolupament d' activitats

PARTICIPA EN ESDEVENIMENTS

El teu és l'organització i el suport en esdeveniments? Aquest
voluntariat és per a tu.

COMPARTEIX LA TEVA EXPERIÈNCIA

Acompanya les famílies que estan
passant pel mateix que tu.

VOLUNTARIAT PROFESSIONAL

En què pots col·laborar? Ajudeu-nos per tirar endavant
els nostres projectes

FOUND RAISING&MEMBERS

Ajudeu-nos amb la captació de fons per als projectes de la fundació.

AJUDA A MiGO

Col·labora directament amb els nostres monstres al centre
o en el desenvolupament d' activitats

PARTICIPA EN ESDEVENIMENTS

El teu és l'organització i el suport en esdeveniments? Aquest
voluntariat és per a tu.

COMPARTEIX LA TEVA EXPERIÈNCIA

Acompanya les famílies que estan
passant pel mateix que tu.

VOLUNTARIAT PROFESSIONAL

En què pots col·laborar? Ajudeu-nos per tirar endavant els nostres projectes

FOUND RAISING&MEMBERS

Ajudeu-nos amb la captació de fons per als projectes de la fundació.