Desenvolupament maduratiu:

Habilitats i coneixements que aprenen els infants segons la seva edat

 

Els éssers humans aprenem des que naixem, sent el primer any l'etapa en què més es desenvolupa el nostre aprenentatge, ja que tot el que els nostres sentits perceben és nou i estimulant. Les noves destreses que adquirim segons ens desenvolupem ens ajuden a créixer i a madurar fins a convertir-nos en adults formats físicament i psicològicament.

Per tant, depenent de l'etapa en què es trobi un nen, aquest descobrirà noves habilitats que l'ajudaran a explorar el món que l'envolta; per això, és important per als pares comprendre què s'aprèn en cadascuna d'elles per estimular-los correctament.

En el post d'avui us mostrarem els diferents coneixements que els petits adquireixen des que compleixen el seu primer any.

 

Desenvolupament maduratiu: 1 any

Comencen a adquirir capacitats que els permeten descobrir, controlar i conèixer l'entorn i el seu paper en ell.

 • Comencen a reconèixer el seu propi nom.
 • Aprenen a relacionar-se amb altres nens i amb adults a través de la salutació i el comiat.
 • Identifiquen i gestionen sentiments d'alegria, sorpresa o tristesa.

Desenvolupament maduratiu: 3 anys

Els nens de tres anys descobreixen la seva faceta exploradora, que fan servir per conèixer-se a si mateixa i al que els envolta.

 • Els agrada explorar i utilitza els sentits per aprendre.
 • Tenen capacitat per pensar de forma creativa.
 • Aprenen més vocabulari i la pronunciació millora
 • Escolten i entenen converses, cançons, històries o poemes.
 • Les seves habilitats de raonament lògic milloren.
 • Fan puzles senzills
 • i classifiquen i ordenen objectes.

 

 

Desenvolupament maduratiu: 2 anys

Els nens i nenes d'aquesta edat són molt curiosos i comencen a comprendre la seva independència, que utilitzen per explorar el seu entorn:

 • Reconeixen la seva pròpia imatge i la dels qui els envolten.
 • Aprenen a controlar els esfínters.
 • Aprenen a rentar-se les mans i hàbits relacionats amb l' alimentació com mastegar aliments sòlids.
 • Adquireixen una bona entonació, pronunciació i estructuració de frases senzilles.

 

 

 Signos de alerta de 0 a 3 años

Desenvolupament maduratiu: 4 anys

El seu desenvolupament fa un salt i comprenen el món de forma diferent a com ho han fet fins ara. És la millor edat per inculcar bons hàbits de salut i higiene.

 • El seu joc és complex i imaginatiu.
 • Els agrada ser responsables i prendre decisions.
 • Avancen en la seva capacitat de llenguatge, es comuniquen amb oracions complexes, a penes cometen errors de pronunciació i el seu vocabulari s'amplia.
 • Inicien converses sense canviar de tema.
 • Comprenen instruccions amb coses que poden veure.
 • Creix el seu interès a saber què són les paraules, què representen i intenten reproduir algunes lletres.
 • Reconeixen formes geomètriques i conceptes com els dies, els mesos i les estacions.
 • Poden vestir-se i desvestir-se sense ajuda.
 • Comencen a separar la realitat de la fantasia.

 

Desenvolupament maduratiu: 6 anys

A aquesta edat és quan els nens aprenen a una major velocitat, guanyen més confiança i fan amics de veritat:

 • Utilitzen frases complexes amb una pronunciació clara.
 • Llegeixen de forma independent.
 • Escriuen descripcions i històries que comparteixen amb els altres.
 • Comprenen els mapes amb ajuda d' instruccions i utilitzen estratègies sofisticades per resoldre problemes matemàtics.
 • Les seves habilitats motores milloren.
 • Comprenen l' acció de compartir i els agrada fer-ho.

Desenvolupament maduratiu: 5 anys

Són cada vegada més sociables, la seva autoestima es reforça i, amb ella, l'aprenentatge.

 • Resolen problemes abstractes i creatius.
 • Expressen opinions i fan preguntes complexes.
 • Construeixen oracions compostes i són capaces de tenir converses coherents.
 • Utilitzen la seva imaginació per contar històries completament inventades.
 • Comencen a entendre el món que els envolta.
 • Comprenen el sistema horari i el concepte social de temps.
 • Tenen molta curiositat i pregunten tot el temps "per què?".

 

   Signos de alerta de 3 a 6 años

Desenvolupament maduratiu: 7 anys

Els nens comencen a ser autosuficients i es comença a perfilar la seva personalitat. És l'època ideal perquè els pares els involucrin en les tasques de la llar i perquè els animin a tenir més responsabilitats.

 • Comparteixen coneixements amb els altres.
 • La seva capacitat de concentració és més llarga.
 • Utilitzen estratègies creatives i complexes per resoldre problemes.
 • Millora la velocitat, la precisió, l' expressió i la independència en la lectura.
 • Augmenten les seves habilitats per a les matemàtiques.
 • Entenen les emocions i les accions dels altres.
 • Comencen a experimentar amb l'art, la música i el ball.

Desenvolupament: 9 anys

L'amistat és molt important a aquesta edat, convertint-se en un pilar fonamental en l'educació de nens i nenes, que aprenen a:

 • Comprendre millor el que estudien a l'escola: llegeixen més fàcilment i les sumes i restes es tornen més senzilles.
 • Realitzen millors preses de decisions.
 • Són capaços de pensar de forma independent.
 • Reconeixen les normes socials bàsiques.
 • Comencen a experimentar ansietat davant circumstàncies com el rendiment escolar.
 • Diferencien entre el bé i el mal.

 

 

Desenvolupament maduratiu: 8 anys

En aquesta etapa els infants descobreixen l' entorn a través de l' experimentació:

 • La seva capacitat de concentració és més elevada.
 • Gaudeixen de la lectura i del que n'aprenen.
 • Desenvolupament del procés d' escriptura.
 • Aprenen i apliquen nou vocabulari amb el qual s' expressen i comprenen millor l' entorn.
 • Escullen les seves pròpies aficions en base als seus gustos personals.
 • Entenen les emocions, el seu significat i les fan servir per afrontar les situacions.

 

 

 

 

 

Desenvolupament: 10 anys

Els nens i nenes de 10 anys participen més en les decisions que es prenen en l'àmbit familiar, tot i que també comencen a voler passar més temps amb els seus amics i amigues. Les característiques d' aquesta edat són:

 • El seu pensament és més complex, lògic i madur.
 • Consoliden conceptes apresos.
 • Creix el seu sentiment de pertinença.
 • Aprenentatge d'habilitats socials que posen en pràctica al col·legi i amb els seus amics.

 

 

Tot i que cada nen és un món i la seva capacitat per aprendre varia molt d'un a l'altre, el que està clar és que els petits necessiten l'ajuda i el suport de les seves famílies per poder desenvolupar-se d'una forma plena i satisfactòria.

 

 

Desenvolupament: 11 anys

Les principals característiques d' aquesta etapa marcada per l' entrada en la preadolescència són:

 • Augment de la seva capacitat d' organització, de la seva responsabilitat i la seva independència dels progenitors.
 • Més capacitat d'empatia amb les emocions dels altres.
 • Més connectivitat cerebral, el que es tradueix en més memòria i més comprensió lectora.
 • Creixement del pensament abstracte i el raonament hipotètic.

 

 

 

 

 

Si el teu fill necessita ajuda per completar alguna de les seves etapes de creixement, no dubtis a contactar amb la nostra fundació anda conmigo o amb qualsevol dels nostres centres Anda Conmigo i informar-te de tots els nostres serveis.

No et perdis totes les nostres novetats i sí que et perdis totes les nostres novetats i sí en xarxes socials:

Instagram: @centrosandaconmigo

Facebook: @centrosandaconmigo

Linkedin: Centres anda CONMiGO