Atenció primerenca

Atenció primerenca

Ens centrarem en quatre àrees principals de treball: Cognitiva, Motriu, Llenguatge i Socioemocional.

Logopèdia

Logopèdia

A la Fundació Anda Conmigo realitzem una intervenció individual per tal de rehabilitar aquelles alteracions o patologies que cursen amb trastorns de la parla o del llenguatge entre d'altres .

Fracàs escolar

Teràpia ocupacional

L' objectiu de la teràpia ocupacional és valorar la capacitat de la persona per realitzar les seves activitats quotidianes.

Retard maduratiu

Retard maduratiu

El retard maduratiu és un diagnòstic que alguns nens reben entre els 2 i els 6 anys quan el desenvolupament de l'infant segueix el seu curs normalitzat però cronològicament va amb retard.

Psicologia

Psicologia

Segons definició global, tracta l' estudi i l' anàlisi de la conducta i els processos mentals dels individus i de grups humans en diferents situacions per mitjà de diferents enfocaments.

Psicopedagogia

Psicopedagogia

La psicopedagogia és la unió de la psicologia amb la pedagogia. Les àrees de treball són Tècniques d' estudi, dificultats de l' aprenentatge, funcions executives.

Programes

Programes

Programes integrals, mètodes intensius i altres.

Fisioteràpia

Fisioteràpia

La Fisioteràpia neurològica infantil, se centren en la millora de les habilitats motores, millora de l' equilibri, la coordinació, força i resistència així com de la integració i millora sensorial i cognitiva.

Fisioteràpia per a nadons

Fisioteràpia per a nadons

La fisioteràpia respiratòria és una eina fonamental per prevenir, curar o estabilitzar les alteracions que afecten el sistema respiratori.