Atenció Primerenca

Atenció primerenca

Atenció primerenca fa referència al grup de tècniques per al desenvolupament de les capacitats i habilitats dels infants fins als 6 anys. Ens centrarem en quatre àrees principals de treball: Cognitiva, Motriu, Llenguatge i Socioemocional

Àrea Cognitiva

Li permetrà a l' infant comprendre, relacionar, adaptar-se a noves situacions, fent ús del pensament, la interacció directa amb els objectes i el món que l' envolta.

Per a això, l' infant necessita d' experiències per desenvolupar els seus nivells de pensament, la seva capacitat de raonar, posar atenció, seguir instruccions i reaccionar davant diverses situacions.

Àrea Motriu

Els objectius a l'àrea Motriu són d'una banda, l'habilitat per moure's i desplaçar-se.

Això va permetre al nen/a prendre contacte amb el món.

A través d'aquesta situació, ha de comprendre entre altres coses, la coordinació entre el que es veu; el que es toca; podrà prendre els objectes amb els dits, pintar, dibuixar, fer nusos, etc.

A més, necessitem deixar el nen que toqui. El nen ha de descobrir, manipular i fins i tot emportar-se a la boca el que veu.

Atenció primerenca

Àrea socio-emocional

El més important, les experiències afectives i la socialització de l' infant.

Això li permetrà sentir-se volgut i segur, capaç de relacionar-se amb altres d'acord amb normes comunes.

La participació dels pares o educadors com a primers generadors de vincles afectius brindar-los seguretat, cura, atenció i amor.

A més de servir de referència o exemple per aprendran com comportar-se davant d'altres i com relacionar-se és bàsic per als nostres petits.

Àrea de llenguatge

Aquelles habilitats que li permetran a l' infant comunicar-se amb el seu entorn i abasta tres aspectes: La capacitat comprensiva, expressiva i gestual.

Logopèdia

T'ajudem?

En anda CONMiGO ens caracteritzem per ser EXPERTS en ATENCIÓ PRIMERENCA I RETARD MADURATIU. Els nostres terapeutes són grans professionals, especialitzats, que utilitzen el joc com a via d'aprenentatge.

Atenció primerenca

    Selecciona el centre amb el qual vols contactar*