Fisioteràpia infantil

Fisioteràpia

La Fisioteràpia neurològica infantil, se centren en la millora de les habilitats motores, millora de l' equilibri, la coordinació, força i resistència així com de la integració i millora sensorial i cognitiva.

La fisioteràpia neurològica infantil es dedica a permetre que nens que tinguin una lesió neurològica com, per exemple, paràlisi cerebral, Hemiplegia, Hempiarèxia, etc tinguin un desenvolupament motor adequat o assoleixin un desenvolupament motor òptim que els permeti un grau d' independència en les tasques de la vida diària.

Durant els 2 primers anys de vida el cervell dels nadons té la qualitat de la plasticitat neuronal. Això vol dir que les estructures que hagin pogut patir un dany en el Sistema Nerviós Central poden ser recuperades gràcies a la proliferació de connexions en els axons de les neurones cerebrals. Aquestes neurones, poden «omplir» o expandir-se cap a aquelles zones que hagin patit un trauma o mort cel·lular.

Fisioteràpia

Les nostres teràpies

Mètode VOJTA, concepte BOBATH i Mètode Therasuit

Mètode Vojta

Mètode Vojta

La teràpia Vojta és un mètode de fisioteràpia que s'utilitza en lactants, nens, adolescents i adults que presenten alteracions del sistema nerviós central i trastorns motors i posturals.

Més informació
Vojta

Va ser descoberta pel neuròleg i neuropediatra txec Václav Vojta. La teràpia Vojta, és una teràpia molt eficaç en problemes de distonies motores, com ara les atàxies o atetosis cerebelars i patologies que cursin amb alteracions del to muscular.

Mitjançant l' aplicació d' estímuls des de zones bistals i proximals del cos i s' obtenen respostes a nivell global en els grups musculars.

Aquests músculs són els que ens sostenen en contra de la gravetat i els que no pot exercitar un nen afectat amb lesió neurològica.

El mètode consisteix a evocar els patrons de postura i moviment normals que estan implícits en el sistema nerviós central, activats a través dels dos patrons de la Locomoció Reflecteix.

La seva base està a desencadenar dos mecanismes automàtics de locomoció, descoberts també pel Professor Vojta: la reptació i el volteig reflex.

Es tracta de dos models o patrons globals que estan programats en el Sistema Nerviós Central de les persones.

El terapeuta pressiona determinats punts del cos (zones d'estimulació) que fan que el cervell reaccioni donant una resposta motora global, a tot el cos, que té un caràcter de locomoció.

És a dir, algunes extremitats realitzen un moviment de pas, mentre que d'altres ho fan de suport, produint un impuls cap amunt i endavant. El terapeuta posa resistència a les extremitats que tendeixen a moure's, mantenint aquesta postura durant 1 o 2 minuts. D'aquesta manera, en realitzar repetidament els exercicis, el sistema nerviós central rep moltes vegades la informació fisiològica que va deixant una «empremta», fonamental per convertir el moviment reflex en espontani, voluntari i cortical.

Concepte Bobath

Concepte Bobath

El Concepte és conegut com una forma d' observació, anàlisi, interpretació i consegüent tractament de la paràlisi cerebral, del dany cerebral sobrevingut i altres lesions neurològiques del sistema nerviós central amb repercussió en el sistema sensori motor.

Més informació
La història

"... una forma de pensar, observar i interpretar el que fa el pacient.

D'aquesta manera ajustem el que nosaltres fem a través de tècniques, per veure i sentir què necessita i què podem fer perquè assoleixi el seu objectiu.

No ensenyem moviments, els fem possibles...

Bobath, 1981" El concepte Bobath, és un enfocament de tractament global per al nen i el nadó. Es basa en la comprensió del moviment normal i s' utilitzen tècniques dinàmiques per recuperar el moviment normal. És molt important comptar amb la participació de l'infant.

Sota la premissa de la capacitat del cervell de reorganitzar-se, les parts sanes aprenen i adquireixen les funcions que van ser realitzades per les regions danyades del cervell.

El Concepte Bobath

El Concepte és aplicat per diferents professionals: psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, mestres, auxiliars...

Tots ells a través de l' observació i valoració de les discapacitats funcionals del pacient, planifiquen un programa de tractament que abasta totes i cadascuna de les seves mancances i dificultats, per tal de modificar-les fins a aconseguir una major funcionalitat.

Es tenen en compte els aspectes següents:

Anàlisi del moviment normal.
Anàlisi de la desviació de moviment normal.
Aplicació de tècniques de tractament adaptades al pacient, amb l' objectiu de dur a terme un reaprenentatge del moviment normal.
Anàlisi de l' efecte d' aquestes tècniques per modificar-les a mesura que el pacient va evolucionant.

Mitjançant l'observació i la valoració del pacient s'analitzen quines són les seves alteracions quant a funció, moviment i to, per després marcar uns objectius i en funció d'ells planificar el tractament.

En tractar-se les afeccions del sistema nerviós de patologia complexa, s' han de tenir en compte també les capacitats cognitives, perceptives i adaptatives del pacient.

Mètode Therasuit

Mètode Therasuit

anda CONMiGO és un centre certificat Therasuit (TheraSuit Center) al centre de Boadilla del Monte (Madrid).

Comptem amb més de 5 anys d'experiència en programes intensius d'exercicis en nens amb paràlisi cerebral i en la realització de teràpies de manteniment.

Més informació
La història del vestit

Inventat a Rússia durant l'era espacial i pensat per combatre els efectes negatius (atròfies musculars, osteoporosi) que patien els astronautes (falta de gravetat) durant els llargs viatges espacials.
Als anys 90, el vestit es va utilitzar per tractar els nens amb trastorns musculars i ja el 1997, es comença a utilitzar en nens nord-americans
i va ser el 2002, es dissenya el vestit TheraSuit i es registra a la FDA (Food and Drugs Administration) d'EUA.

El mètode THERASUIT
 • El mètode combina un programa d'enfortiment intensiu i personalitzat per a nens amb paràlisi cerebral mitjançant TheraSuit i la Unitat d'Exercicis Universal
 • Combat els efectes de la pèrdua de condicions i immobilització
 • Reconeix que els enfocaments terapèutics estandarditzats són menys efectius
 • Basat en els principis de la teràpia intensiva i desenvolupament de la força
 • Educa el cos del nen discapacitat com el d'un nen sense minusvalideses
 • Nou enfocament pel qual el camp de la teràpia física aprèn del camp de la salut i la preparació física
 • Programa estructurat que millora el creixement i el desenvolupament de la persona
Objectius
 • Normalitzar el to muscular del nen
 • Incrementar l' excursió articular activa
 • Augmentar la força i la resistència
 • Control sobre els grups musculars nouvinguts perquè els infants puguin millorar les seves habilitats
 • Funcionals per tal de guanyar independència
Què és

El vestit TheraSuit consisteix en una ortosi tova, dinàmica i propioceptiva que consta d' una caputxa, un vestit de dues peces, unes genolleres i unes corretges per a les sabates units per un sistema de gomes elàstiques.

Es tracta d'una eina efectiva i segura que utilitzem en combinació amb el nostre programa intensiu d'exercicis per accelerar el progrés de l'infant.

Què aporta el vestit
 • Millora la propiocepció
 • Redueix els reflexos patològics
 • Recupera els patrons posturals i de moviment correctes
 • Proporciona estabilització externa i reforça els músculs febles
 • Corregeix l' alineament del cos
 • Permet una millora el sistema vestibular
 • Estimula el cervell per reeducar el sistema nerviós central (SNC)
 • Proporciona estimulació tàctil i sensorial
 • Impacta notablement en la millora la producció i la fluïdesa del llenguatge
 • Carrega el cos amb pressions de tipus gravitacional
 • Accelera el progrés dels moviments i les habilitats funcionals recent adquirides
Per a qui
 • Nens amb paràlisi cerebral
 • Pacients amb ACV
 • Contusions cerebrals
 • Lesions a la espinal
 • Trastorns neuromusculars
Programa intensiu d' exercicis típic
 • De 3 a 4 hores diàries, 5 dies a la setmana, durant 3 o 4 setmanes
 • Primera setmana: L' objectiu és treballar per reduir el to muscular, disminuir els patrons de moviment patològics, incrementar els patrons de moviment actiu correctes i el desenvolupament general de la força.
 • Segona setmana: Ens encaminem a reforçar els grups musculars específics responsables del moviment
 • Tercera setmana: utilitzar el guany en força i resistència per millorar el nivell de funcionalitat del nen (seure, gatejar, caminar)
Efectes
 • Redueix els patrons de moviment patològics
 • Augmenta la força i la resistència
 • Incrementa el control muscular i la coordinació
 • Millora les activitats funcionals (seure, gatejar, caminar, etc.)
SOBRE ELS PROPIETARIS DE THERASUIT LLC– Richard i Izabela Koscielny
 • Pares de dues filles, Kaya de 17 anys, que pateix paràlisi cerebral, i Maya, de 8 anys
 • Tots dos compten amb un màster en fisioteràpia de l'Acadèmia d'Educació Física de Polònia
 • Posseeixen 17 anys d'experiència en població infantil amb necessitats especials i tots dos són educadors físics titulats
 • Izabela és professora titulada de Ioga per a nens discapacitats
 • Richard és professor d'educació física

Richard i Izabela, van fundar la companyia Therasuit el 2002. Són els encarregats de distribuir el seu vestit TheraSuit, la Unitat d'Exercici Universal i donar les formacions en primejar persona, a equips i centres com el nostre per a petits amb necessitats especials.

Fisioteràpia per a nadons

Còlic del lactant i fisioteràpia respiratòria

Còlic del lactant

Còlic del lactant

En els primers mesos de vida, els nostres petits moltes vegades estan inquiets per gasos o perquè porten dies sense fer deposicions. Es troben amb l'abdomen més dur i es queixen en tocar aquesta zona i se sol calmar una mica depenent de la postura.

El massatge infantil, va ajudar a relaxar, expulsar i fer les seves necessitats, aconseguint millorar el seu benestar. Aquests massatges procurarem fer-los abans de la seva hora de dinar... perquè quan volen menjar... no hi ha temps d'espera...

El motiu més habitual pel qual aparegui el còlic del lactant solen ser:

 • Una immaduresa del sistema digestiu i del desenvolupament neurològic (una cosa lògica d'altra banda en els nadons)
 • Perquè el nen està sobrecarregat i plora i plora sense parar en moments donats, que solen coincidir amb la tarda-nit. Això suposar que com més ploren, més s'omplen de gasos i al final tornem a un abdomen dur i el seu malestar.
 • O bé, intoleràncies alimentàries o al·lèrgies
 • El primer seria veure el pediatre per descartar i un cop confirmat que el nadó està sa i que evoluciona bé, és quan es comença a parlar d'un nadó amb còlics.

A Fundació anda CONMiGO, podem ajudar-vos i ensenyar-vos com realitzar aquests massatges als més petits.

Fisioteràpia respiratòria

Fisioteràpia respiratòria

La fisioteràpia respiratòria és una eina fonamental per prevenir, curar o estabilitzar les alteracions que afecten el sistema respiratori. Contribueix enormement a la millora de la qualitat de vida dels infants i les seves famílies.

Està indicada per a nens/es, des de les edats més primerenques (nadons de pocs dies) fins a adolescents, amb tendència patir problemes respiratoris.

Aquests problemes poden anar o no associats a la patologia neurològica, síndromes cromosòmiques (fibrosi quística, entre d'altres) i sobretot, malalties neuromusculars, on l'afectació de la ventilació mecànica és molt important.

Tot i que el més habitual és petits que es veuen afectats pels problemes pulmonars habituals dels mesos d'hivern i en la primera infància com ara bronquiolitis, catarros de vies altes, pneumònies, etc.

En anda CONMiGO som especialistes en fisioteràpia infantil i en tot allò relacionat amb l'estimulació i atenció primerenca.

T'ajudem?

En anda CONMiGO ens caracteritzem per ser EXPERTS en ATENCIÓ PRIMERENCA I RETARD MADURATIU. Els nostres terapeutes són grans professionals, especialitzats, que utilitzen el joc com a via d'aprenentatge.

  Selecciona el centre amb el qual vols contactar*