Psicologia Infantil

Psicologia

Segons definició global, el psicòleg infantil o el psicologo, tracta l' estudi i l' anàlisi de la conducta i els processos mentals dels individus i de grups humans en diferents situacions per mitjà de diferents enfocaments.

Relacionats amb la persona:

 • Retard en les àrees del llenguatge
 • Problemes d' atenció, aprenentatge i comportament
 • Dolors de cap o físics recurrents.
 • Enuresi i encopresi
 • Problemes per dormir
 • Problemes d' autoestima
 • Gestió emocional
 • Fòbies i pors
 • Etc.

Relacionats amb el col·legi:

 • Altes capacitats
 • Tristesa o canvis d' humor
 • Males Notes
 • Assetjament escolar o bullying
 • Comportaments agressius
 • Absentisme

Relacionats amb l' entorn familiar:

 • Problemes de separació o divorci de la parella
 • Canvis de col·legi o domicili
 • Morts o situacions complicades
 • Etc.

Les nostres teràpies

Buit
Problemes de conducta
¿A qué llamamos problema de conducta o comportamiento?

Els problemes de comportament en adolescents fan referència a conductes rebels, conflictives i mal vistes per la societat que, igual que en els infants, són ocres, mesurables i modificables, Però un fill adolescent no té per què ser sinònim de fill conflictiu i rebel.

Quines són les característiques d'un trastorn de conducta?

Els infants o adolescents amb trastorns de conducta tenen comportaments de desafiament a les figures d' autoritat, enfrontaments amb els adults o amb els iguals, episodis d' agressivitat física o verbal. Solen perdre la calma fàcilment, es molesten o enfaden per qualsevol cosa. Són molt discutidors, molesten els altres. No accepten normes ni el no per resposta.

En el pitjor dels casos, es poden veure involucrats freqüentment en baralles -sovint les inicien ells mateixos- o tenir un comportament agressiu o assetjador cap a d'altres. Poden atemptar contra les propietats dels altres a causa d'un comportament destructiu o per robatoris.

¿Davant de quines actituds s'han d'alertar els pares?

Si els pares observen que els seus fills tendeixen a enfrontar-se als companys ocasionant conflictes o s'enfronten als professors, estan furanys o de mal humor amb freqüència, tenen respostes desafiants o intenten incomplir les normes establertes al col·legi o a casa, s'haurien d'alertar sobre la possibilitat que el seu fill presenti un problema de conducta que hagi de ser avaluat i tractat adequadament.

És fonamental el compromís familiar?

És fonamental en la detecció dels problemes, en la coordinació de l' ajut que necessités el seu fill, com parlar amb els professors i recollir la informació que aquests els puguin proporcionar, buscar ajuda de professionals especialistes, i en el seguiment posterior. Els pares també necessitaran ajuda i assessorament per poder actuar de la forma més adequada en cada moment.

A quines edats es poden detectar?

Es pot detectar un trastorn de conducta des de la primera infància, encara que el tractament pugui ser diferent a cada edat. L'edat més crítica en l'adolescència se situa entre els 13-17 anys.

Gestió d' emocions

En els darrers anys s' ha incrementat exponencialment l' interès per la salut mental dels infants, degut en part als nombrosos estudis que correlacionen la influència de les experiències primerenques amb el patró de conductes que l' infant emetrà en l' edat adulta.

Per això, és de vital importància incidir en les primeres edats en l' aprenentatge i pràctica d' aquells factors relacionats amb una adequada salut mental. La correcta gestió de les emocions determina en major o menor mesura l' èxit en diferents àrees de la nostra vida, com poden ser el de les relacions interpersonals o el treball.

L' objectiu principal és el d' enfortir psicològicament l' infant i contribuir al desenvolupament d' una personalitat saludable, fomentant el benestar i a millorar la seva qualitat de vida. D' altra banda, es prepara la joventut per ser capaços de fer front a les dificultats emocionals i interpersonals que se' ls plantegin en el seu dia a dia, minimitzant així el malestar i prevenint els problemes psicològics derivats d' elles.

En que ayuda la correcta gestión de emociones
 • Millorar el coneixement d' un mateix i de les seves emocions
 • Millorar el rendiment a l' escola
 • Reduir i protegeix contra l'estrès, ansietat i la depressió
 • Afavorir les relacions interpersonals i l' empatia
 • Millorar el desenvolupament personal
 • Millorar la capacitat d' influència i lideratge
 • Afavorir el benestar psicològic i autoestima
 • Augmentar la motivació i ajuda a assolir les fites
Com treballar-les

Plantegem activitats en què hem de treballar a través del grup en les dificultats emocionals que els infants poden trobar en el seu dia a dia i que són complicades de gestionar, en el desenvolupament de la intel·ligència emocional, en l'aprenentatge per expressar emocions i desitjos d'una manera pausada, creant alhora un canal de comunicació. Així mateix, la comunicació verbal així com la no verbal són claus en aquest procés. L' educació en emocions i assertivitat serà fonamental perquè l' infant pugui aprendre a expressar-se sense inhibició o agressivitat, així com la tolerància a la frustració.

Les activitats tindran com a objectiu promoure la fortalesa emocional, conductual i cognitiva dels infants i/o adolescents.

La nostra major prioritat és que les activitats que es realitzin com una activitats sempre agradables per als més petits i que hi gaudeixin, de manera que es puguin obtenir els objectius establerts.

Habilitats socials

En anda CONMiGO, considerem bàsiques les habilitats socials, com a font de conducta i de capacitats per aprendre relacionar-nos.

El nostre enfocament de treball es basa en dues figures importants, el psicòleg infantil i el terapeuta ocupacional. En la capacitat de tots dos hi ha la clau per portar aquest desenvolupament personal a l'objectiu marcat.

Dins del nostre programa, parlarem de dos enfocaments diferents, depenent de l'edat: Habilitats bàsiques, complexes o avançades.

Habilidades Sociales básicas
 • Escoltar, i no és el mateix que escoltar. Mitjançant l'escolta som partícips del que ens conten, atenem i generem empatia.
 • Parlarem també d'Iniciar una conversa, una cosa que a priori pot ser molt bàsica i tanmateix és summament complexa. La correcta obertura en una conversa, ens presentarà com a persones.
 • Com presentés i presentar les persones del nostre entorn.
 • Realitzar preguntes de forma correcta, una cosa que s'ensenya des de molt primerenca edat al És una cosa bàsica per a la nostra relació social.
 • Donar les gràcies, com a fórmula de reconeixement davant d' una altra persona.
 • Totes aquelles destreses i habilitats que realitzem a través del joc, esperes, torns, etc.
Habilidades Sociales complejas o avanzadas

En aquest punt, parlarem d'habilitats com l'Empatia i Intel·ligència Emocional, habilitats bàsiques de desenvolupament segons ens fem més grans i que hem de saber pràctica amb efectivitat.

 • L' Assertivitat. Entenem per assertivitat en el món de les relacions socials, com aquella que ens permetrà parlar de les nostres necessitats, defensar-nos amb respecte, comunicar i escoltar, reclamar drets, etc.
 • Capacitat per definir un problema, negociar i avaluar solucions. Bàsica en tota mena de situacions, arribar a acords amb més facilitat, negociar i establir metes i sota la nostra perspectiva sempre des d'un model win-win.
 • Saber convèncer que no és manipular. Una cosa tan important com saber argumentar i connectar amb el nostre públic per fer arribar a una entesa del que considerem és més beneficiós.
 • I una que no hem de perdre mai de vista... Demanar ajuda. Significa tenir un bon sentit de les relacions socials, conèixer i saber quines són les teves limitacions i el més important, les grans habilitats d'altres.

En fundació Anda Conmigo, som conscients que les habilitats socials són clau en el desenvolupament dels nostres petits. Si tens qualsevol dubte, plors i et respondrem.

Assetjament Escolar o Bullying

El Acoso Escolar o Bullying (en ingles significa Intimidación).

Malauradament, aquesta paraula està de moda a causa dels innombrables casos de persecució i d'agressions que s'estan detectant a les escoles i col·legis, i que estan portant molts escolars a viure situacions veritablement aterradores.

Segons els últims estudis, es calcula que l'1,7% dels infants i adolescents estudiants pateixen d'aquesta situació de manera recurrent i que gairebé el 6% ho viu en algun moment de la seva vida!

Què és?

Existeixen tres components clau:

 • Un desequilibri de poder entre l'assetjador i l'assetjat (víctima), que pot ser real o percebut per la víctima.
 • L'assetjador intenta danyar la víctima d'una manera intencionada.
 • Aquest comportament agressiu es repeteix constantment contra una mateixa víctima.
Els diferents Tipus d' Assetjament

Existeixen diversos tipus, els més habituals són:

 • Verbal, també la més habitual. L'objectiu és minar l'autoestima de la victima, mitjançant humiliacions, mots, insults, sempre en públic, rumors falsos, llenguatge sexual, en definitiva, qualsevol acció que deixi cada vegada més minada l'autoestima de la persona.
 • Físic: Aquell en el qual l' agressió s' és directa a través de cops, empentes, patades, etc. També pot ser indirecte quan aquest dany es realitza contra objectes personals de la víctima o fins i tot robatoris
 • Psicològic. Potser un dels més perillosos, atès que a més obliga la víctima a realitzar o dir coses que no vol ni deu, amenaces per aconseguir diners, etc.
 • Social. Quan veiem un aïllament de la persona. Bàsicament, l'assetjador impedeix que la víctima es relaciona, ignoren la seva presència i els van deixant aïllats.

Si tu hijo está en alguna de estas situaciones, ven a vernos y os ayudaremos a superarlo. Nuestro equipo de psicología es especialista en este tipo de situaciones. Llámanos ahora al 918 66 92 74 y estaremos encantados de atenderte.

Fracàs escolar

El fracaso escolar, cuando el alumno no puede alcanzar los objetivos académicos propuestos en su nivel. Mal gestionado, podría terminar en el abandono de los estudios, con el consecuente perjuicio en el desarrollo personal de la persona.

Los jóvenes adolescentes abandonan sus estudios por sufrir el «Fracaso Escolar» entre un 7% y un 10%. Una cifra alarmante. ¿por qué esta situación?

Motius

Hem de diferenciar el motiu que produeix aquest possible abandonament dels estudis.

D'una banda, ens trobem a l'alumne. Els condicionants més habituals són:

 • Manca d' hàbits d' estudi
 • Manca d' interès, desmotivació.
 • Un bloqueig en l' aprenentatge, que habitualment poden ser derivats per una situació o trauma infantil o relacionat amb el centre educatiu.
 • D' altra banda, el sistema escolar, dependrà de cada centre d' estudis i la seva interacció amb l' entorn, la família, societat i la definició d' objectius, valors, continguts, etc.
 • I finalment factors propis que poden ser sobrevinguts per situacions en l'entorn fora de l'escola.
  Per tots aquests motius, al fracàs escolar se li ha denominat el problema de les mil causes.
Com prevenir-lo

Els primers símptomes i signes d'alerta són aquesta part de motivació i de rendiment. Davant aquesta situació la coordinació de professorat, pares i l'equip de psicopedagogia i/o psicologia podrà ajudar a resoldre aquesta situació donant una solució al problema.

Trastorns del neurodesenvolupament

Parlem de trastorns del neurodesenvolupament en els nens amb edats pre i post-temprana quan presenten algun tipus de dificultat en el desenvolupament evolutiu del seu cervell.

Les causes d'aquest trastorn poden ser diverses; entre elles podem destacar les següents:

 • Dificultats motores i/o de llenguatge amb origen en l'etapa infantil
 • Problemes en la interacció social
 • Dificultats en l' atenció o de les funcions executives
 • Infants amb dificultats de fluïdesa verbal, iniciativa i participació, etc.

Les àrees de treball engloben logopèdia, psicopedagogia, fisioteràpia, psicologia i teràpia ocupacional.

Comprender el neurodesarrollo

Anatòmicament el cervell es divideix segons els lòbuls (frontal, parietal, occipital i temporal), o segons els seus hemisferis (esquerre i dret, els quals s'uneixen i comuniquen mitjançant el cos cablòfic).

L'hemisferi esquerre és el que controla els moviments de la mà dreta i el dominant en gairebé totes les persones destres.

El sistema nerviós evoluciona mitjançant diferents fases seqüenciades. No és un procés lineal, sinó que compta amb moments més absorbents, on s'adquireix més velocitat en l'aprenentatge, i d'altres en què es mostra més lent i fins i tot en retrocés (cal tenir en compte que en cada nen pot presentar unes variants).

El temps unit a la combinació de genètica i estimulació externa ajudarà a poder adquirir noves aptituds. Primer maduren les àrees com l'atenció i el llenguatge (lòbuls parietals) i a posteriori, les implicades en les accions executives (lòbul prefrontal).

El funcionament cerebral s' entén mitjançant la interacció de tres nivells:

 • El cervell primitiu (activitat bàsica, menjar i dormir),
 • L'emocional i el racional (aquest últim necessita que l'anterior rebi carinyo per presentar una capacitat intel·lectual plena).
Proceso del desarrollo del cerebro infantil

El desenvolupament del cervell infantil comença, com comentàvem, quan l'embrió (l'òvul fecundat), encara no s'ha convertit en fetus, i continua fins a l'edat adulta.

Des de la vida intrauterina es crearà l' arquitectura bàsica per poder adquirir la resta d' aprenentatges.

 • Des del naixement fins als 3 anys, el nadó passarà de ser una persona dependent absolutament en tots els aspectes a posseir certa independència i autonomia física, propiciada pel sistema motor, el qual està vinculat a la maduració dels lòbuls parietals.
 • Entre els 3 i 6 anys, l' infant desenvolupa el llenguatge i l' entesa del seu medi. En aquesta etapa l' aprenentatge és més conscient i es produeix la primera poda neuronal, és a dir, es destrueixen algunes de les connexions creades anteriorment, per tal d' eliminar circuits que no s' utilitzin i refermar-ne d' altres.
 • La següent etapa és de 6 a 12 anys, un període d' estabilitat on es consoliden i refermen els coneixements de les dues fases anteriors. Més endavant, des dels 12 fins als 18 anys, tenen lloc els canvis hormonals típics de l'adolescència, evolucionen les funcions executives (organització, presa de decisions i planificació, entre d'altres), la identitat (bàsica per a la personalitat) i es produeix la segona poda neuronal, és a dir, el cervell tria les connexions menys influents o utilitzades i les destrueix.

L' estudi del neurodesenvolupament és bàsic per poder valorar la seva transformació i si hi ha algun tipus d' alteració o patologia. Tot i que cada vegada coneixem millor com funciona aquest òrgan, ens queda molt per descobrir.

Quins trastorns s'inclouen dins d'aquesta classificació?
 • Trastorn de l' Espectre de l' Autisme: Els infants amb TEA es caracteritzen per la presència de dificultats en la comunicació i interacció social, a més de patrons de comportament i interessos restrictius i repetitius. Solen tenir un llenguatge oral literal, dificultats per entendre les regles socials i per captar i expressar sentiments. Presenten dificultats per acceptar els canvis pel que funcionen millor amb rutines.
 • Discapacitat Intel·lectual: Els menors afectats solen tenir deficiències en les funcions intel·lectuals i en el comportament adaptatiu tant social com conceptual. Això fa que el subjecte tingui una limitació en un o diversos àmbits vitals tret que comptin amb diversos suports específics. A més, aquí incloem el retard global del desenvolupament (retard maduratiu), que es diagnostica quan no compleixen els criteris d'un trastorn específic i són menors de 5 anys.
 • Trastorns de la Comunicació: Són aquells en què el subjecte no és capaç de comunicar-se adequadament. Dins d'aquesta categoria es troben els següents: Trastorn fonològic, trastorn del llenguatge (TEL), tartamudesa, trastorn pragmàtic de la comunicació i trastorn de la fluïdesa de la parla.
 • Trastorn de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH): Dins d' aquesta categoria podríem considerar tres opcions: Inatent, hiperactiu o ambdues alhora. Pel costat de la inatenció, solen ser nens amb alta distraibilitat, dificultat per mantenir l'atenció, perduda d'objectes o activitats, etc. La hiperactivitat se sol caracteritzar per parla excessiva, inquietud motora, dificultats per guardar el torn o romandre assegut.
 • Trastorn específic de l' aprenentatge: El subjecte manifesta dificultats en l' adquisició i utilització d' habilitats acadèmiques com l' escriptura, lectura i matemàtiques. A més, aquest dèficit en l' adquisició d' habilitats interfereix en la seva activitat acadèmica.
 • Trastorns motors: Aquí es troben les dificultats relacionades amb aspectes vinculats amb el moviment, com la coordinació o moviments involuntaris. Dins d'aquesta categoria es trobarien els següents: Trastorn del desenvolupament de la coordinació, de moviments estereotipats i trastorns per tics (Trastorn de la Tourette, tics motors o vocals persistents i tics transitoris).

Aquests serien els més destacats; tot i que també podríem trobar altres com trastorns alimentaris, d'excreció o vinculats al consum d'alcohol o drogues.

Altes Capacitats

Sovint escoltem termes com superdotació, altes capacitats o talent especial, però a què ens estem referint quan utilitzem aquests conceptes?

La Història

Parlem d'altes capacitats intel·lectuals quan una persona destaca de manera sobresortint sobre la mitjana de la població, en totes les àrees i aptituds de la intel·ligència. A més, aquest tret es presenta des d'una primerenca edat, sent ja nens amb una marcada precocitat intel·lectual.

Des de petits adquireixen fites intel·lectuals o psicomotrius abans de l'edat esperada quan són comparats amb altres nens de la mateixa edat, per exemple, començant a parlar abans dels 2 anys o començant a llegir i escriure abans que la resta de companys.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix que els nens superdotats són aquells que posseeixen un quocient intel·lectual (CI) o una puntuació de CI igual o superior a 130.

Investigacions recents sobre la intel·ligència han observat que l'herència familiar té un gran impacte en el desenvolupament posterior d'altes capacitats en un infant, si bé igualment important és la influència d'un ambient ric i estimulant.

En la majoria dels casos d'altes capacitats, els pares relaten com els seus fills eren nadons molt demandants, mostraven un alt nivell de coordinació psicomotriu i deien les seves primeres paraules o responien al seu nom, abans que la resta dels nens de la seva edat.

Un aspecte fonamental en els infants amb altes capacitats és la necessitat d' observar i avaluar cada cas de manera individualitzada, de manera que es pugui establir un programa de prevenció i de suport.

Signes d' alerta

Entre els signes d'alerta més habituals de nens amb altes capacitats podem observar:

 • Solen mostrar interès per activitats de manera limitada, apassionant-se per elles durant mesos i ocupar la majoria del seu temps en elles.
 • Mostren avorriment quan aprenen alguna cosa i continuen la recerca d'activitats i aprenentatges nous.
 • Pot semblar que tenen problemes d'atenció o que són "despistats", a causa del poc interès que mostren cap a activitats ja apreses, repetitives o rutinàries.
 • En l'àmbit de les relacions personals sol observar-se que tendeixen a l'aïllament social, a causa de la quantitat de temps que dediquen als seus interessos. Igualment, com que són inusuals, solen tenir dificultats per interaccionar amb altres nens que els comparteixin.
 • Com a conseqüència de l' aïllament social, els infants amb altes capacitats poden convertir-se en subjectes vulnerables davant de situacions de bullying o assetjament escolar.
 • Solen ser autosuficients i mostren preferència per realitzar les activitats de manera individual i no en grup.
  aprenen conceptes nous en menor temps que els seus companys.
 • Tenen un pensament fluid i flexible, així com una gran capacitat d' abstracció i de síntesi.
 • En l'àrea emocional són molt sensibles i manifesten les seves emocions amb una gran intensitat. En ocasions, aquestes emocions són desmesurades en relació a la situació que les provoca.
 • A causa del seu afany de perfeccionisme i autoexigència, solen mostrar dificultats per tolerar la frustració.
 • L'alta intensitat emocional i la baixa tolerància a la frustració solen provocar freqüentment rabietes i conductes disruptives.
Cómo Evaluarlo de forma correcta y establecer un buen programa

Tots aquests signes d' alerta poden contribuir en la detecció i avaluació d' un possible cas d' altes capacitats. Aquesta avaluació ajudarà en el disseny de programes d' enriquiment en el qual els infants puguin continuar amb el seu aprenentatge, d' acord amb les seves característiques individuals, per tal de promoure amb un adequat desenvolupament personal, emocional, social i acadèmic.

Un factor a subratllar en l'avaluació, és la de no confondre els signes d'alerta associats a les altes capacitats, amb la presència d'altres trastorns a causa de la similitud dels seus símptomes (per exemple, considerar l'aïllament social un símptoma d'un trastorn de l'espectre autista o l'excés d'activitat i la desatenció amb TDAH).

T'ajudem?

En anda CONMiGO ens caracteritzem per ser EXPERTS en ATENCIÓ PRIMERENCA I RETARD MADURATIU. Els nostres terapeutes són grans professionals, especialitzats, que utilitzen el joc com a via d'aprenentatge.

  Selecciona el centre amb el qual vols contactar*